Med Bergen Båtdelering ønsker vi å gjøre kystfriluftslivet tilgjengelig for flere, samtidig som vi bevarer og sprer kunnskapen om bruk og behandling av tradisjonsbåter. 

Den nordiske klinkbåttradisjonen ble i 2021 tatt opp på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Sandviken kystlag, Bergen kystkultursenter og Norges Fiskerimuseum samarbeider om å tilby sine tradisjonsbåter gjennom Bergen båtdelering. Friluftsaktivitet på sjøen er bra for helsen, og vi ønsker at flere skal få delta uten å måtte eie sin egen båt. 

Båtdeleringen (2023) består av fire færinger og to seksæringer (oselvere og strandebarmere), og vi tilbyr flere muligheter for bruk av båtene. Vi leier ut på timesbasis, fra en til tre timer, og vi tilbyr sesongkort fra mai til september. Melder du deg inn i Sandviken kystlag kan du bruke båter over lengre periode, og delta i ulike kurs innen håndverkstradisjoner som behandling av trebåter, repslagning, og seiling.

Priser, tider, og bestilling;

Timesleie: kr 100/200 pr time (færing/seksæring).
1 - 3 timer mellom kl. 12-15 (mai & sept) kl. 12-17 (juni-aug)
Bestilles her;
https://museumsbillett.no/no/museum/260/produkt/721 
https://museumsbillett.no/no/museum/260/produkt/730 

Sesongkort: kr 750 for daglig tilgang
1 time mellom kl. 12-15 (mai & sept) kl. 12-17 (juni-aug)
Bestilles her;
https://museumsbillett.no/no/museum/260/produkt/715 

Medlemskap i Sandviken kystlag: kr 500 pr år (hovedmedlem)
Daglig tilgang til bruk og behandling av båter. Innmelding via Kysten.no,
evt Vipps; velg "kjøp og betal", søk ForbundetKYSTEN, velg "medlemskap" og fyll ut. 

Båter i Bergen Båtdelering (2023):

  • Storm (strandebarmer færing) 
  • Fløttmann I (Hardanger seksæring)  
  • Fløttmann II (oselver seksæring)
  • Olaug (oselver færing) 
  • Auselver (oselver færing)

Sandviken kystlag disponerer også to motorbåter (snekke og Viksund), syv kajakker og en kano.

Kystlagsmedlem - opplæring, informasjon og sosialt:

• Vi møtes på kystlagskvelder onsdager fra kl 18 (Sandviksboder 15-17), hvor vi har felles arbeid og bruk av båter, opplæring og ulike kurs.

• Før utlån må medlemmer være kvalifisert for bruk av det enkelte fartøy. Alle må gjennom en internopplæring i bruk av båten, fortøyning og fendring. Opplæringen gjøres på onsdagskvelder, eller etter avtale.

• Bestilling av båtene på museumsbryggen gjøres via museets hjemmeside (se linker over). Bestilling av båtene på båtdeleringbryggen gjøres via facebook-gruppen, Bergen Båtdelering. Be om tilgang til gruppen! Du får tilgang når medlemskap i kystlaget er betalt. Oppgi tidspunkt (fra – til kl.) du vil bruke båten.

• Tidspunkt for bruk av våre båter er daglig mellom kl 07-23, men perioden kan forlenges etter avtale.  Husk å bruke lanterne når det er mørkt!

 Ved bruk av kajakker må alltid to padle sammen.

• Medlemmer må ha sin egen redningsvest. Det er påbudt å bruke redningsvest i våre båter.

• Barn under 16 år, må ha følge av voksen i båten. 

• Båtfører skal være edru / ikke ruspåvirket ved føring av våre båter.

• Alle som bruker båtene må delta i vedlikeholdsarbeid på båtene.

• Evt. skader på båtene må rapporteres, og egenandel ifm forsikringssaker må dekkes av det enkelte medlem som påførte skaden.

• Båtene har faste plasser, og skal etter bruk tilbake på rett plass, fortøyes og fendres. Båten og utstyr skal rengjøres, evt. repareres.

• Årene er i naust som låses med kode som kun gis ut til medlemmer! Etter bruk skal årene tilbake på plass, og døren låses.

For mer informasjon følg oss på Facebook - Sandviken kystlag,
eller kom på kystlagskvelder onsdager fra kl 18!

Adr; Sandviksboder 15-17, 5035 Bergen